Вивчення стану справи з трудового навчання

Відповідно до річного плану роботи Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М.В. Остроградського з  29.10. 2018р. по 31.10.2018р. методистом ПОІППО В.Г. Чемшит вивчалося питання щодо стану справи трудового навчання у ЗЗСО Глобинського району та Глобинській ОТГ. Узагальнення вивчених матеріалів здійснено на основі аналізу відвіданих навчальних закладів, представленої шкільної документації, огляду шкільних майстерень, співбесід з адміністрацією та вчителями закладів освіти. Встановлено, що вчителі дотримуються програмових вимог з даного предмету, мають ґрунтовну підготовку, володіють методикою викладання та спрямовують практичну діяльність учнів на формування  цілісного уявлення про матеріальне виробництво, роль техніки, проектування і технологій у розвитку суспільства; вихованню ціннісного ставлення до трудових традицій; формування технологічних умінь і навичок учнів; ознайомлення  учнів з декоративно-ужитковим мистецтвом; формування  здатності розвивати надбання рідної культури з використанням засобів декоративно-ужиткового мистецтва;  на реалізацію здібностей та інтересів учнів у сфері проектно-технологічної діяльності та технічної творчості; створенню умов для самореалізації та професійного самовизначення кожного учня. Окремим елементам загальних тем навчальних програм (організація робочого місця на уроці, безпека праці, користування інструментами та матеріалами, бережливе ставлення до використання матеріалів, самообслуговування та ін.) приділяється увага на кожному з уроків.

31 жовтня 2018 р. на базі Глобинської гімназії №1 ім. В. Є. Курченка проведено спільну методичну нараду вчителів трудового навчання ЗЗСО Глобинської ОТГ та Глобинської РДА. В роботі взяла участь методист ПОІППО В. Г. Чемшит.

З вітальним словом до присутніх звернулася в. о. завідувача МК Глобинської ОТГ  О.С.Довбня.  Вона познайомила присутніх з планом роботи та представила методиста В.Г.Чемшит.

Валентина Григорівна детально зупинилася на реалізації концептуальних засад НУШ, на оновленій програмі з трудового навчання для 5-9 кл. Рекомендувала новинки методичної літератури. Вчителі Глобинщини отримали вичерпні відповіді на питання, що їх цікавили.

На кінець наради виступили: методисти МК Срібний С.М.,  Поплюйко С.Г. та  керівник МО Глобинської РДА Курило М.О.  Вони наголосили на основні вимоги предметної олімпіади з трудового навчання.

О.С. Довбня (в.о. завідувача МК)