Умови підвищення якості шкільної освіти

У пошуках шляхів підвищення якості природничо-математичної освіти 06.09.2018 р. на базі Глобинської гімназії ім. В.Є. Курченка  відбулись засідання міських методичних об‘єднань з природничо-математичних дисциплін. Розпочала роботу методист відділу освіти Н.М. Сазонова, яка відмітила, що на сучасному етапі особливого значення набуває шкільна природничо-математична освіта, оскільки знання з предметів природничо-математичного циклу формують логічне мислення, є основою розвитку економіки країни.

В першу чергу зміст природничо-математичної освіти визначається нормативно-правовими та науково-методичними документами, такими як законодавчі акти, навчальні плани, навчальні програми, підручники, навчальні посібники та ін.

На засіданні розглянули питання, що стосуються особливостей викладання предметів природничо-математичного циклу у закладах загальної середньої освіти у 2018-2019 навчальному році, адже у основній та старшій школі вивчаються: математика, алгебра, геометрія, біологія, хімія, фізика, природознавство, географія, основи здоров’я, астрономія, екологія. Були обрані керівники методичних об‘єднань та визначені ряд завдань на навчальний рік:

  • поліпшення якості шкільної природничо-математичної освіти;
  • зміцнення матеріально-технічної та навчально-методичної бази у закладах загальної середньої освіти;
  • застосування новітніх інформаційно-комунікаційні технологій під час вивчення предметів природничо-математичного циклу;
  • створення умов для подальшого розвитку інтересу учнівської молоді до природничо-математичних наук.

Всі учасники засідання одностайно погодились, що пошуки нових форм навчально-виховного процесу сьогодні не тільки виправдані, але й як ніколи актуальні. Удосконалення або розробка нових методів навчання, нестандартних форм проведення уроку допомагають розбудити інтерес учня до досліджуваної проблеми, сприяють більш глибокому вивченню навчального матеріалу, відповідного темі уроку.

Щоб бути успішним у сучасному складному мінливому суспільному житті, кожній людині необхідно бути мобільною, адаптивною; вміти бачити проблему, чітко формулювати та всебічно підходити до її розв’язування; здобувати необхідну інформацію тощо.