ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ГЛОБИНСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ

НАКАЗ

20.07.2017                           м. Глобине                                     №  99

            

 

Про підсумки методичної                                                                                                                      роботи з педагогічними                                                                                                                            кадрами навчально-виховних                                                                                                                  закладів Глобинської міської ради                                                                                                                    в 2016  – 2017 навчальному році

Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, Державного стандарту початкової, базової та повної загальної середньої освіти ,  наказу  відділу  освіти від 19.09.2016 р. № 23 «Про організацію методичної  роботи з педагогічними працівниками в загальноосвітніх навчальних закладах Глобинської ОТГ в 2016 – 2017 навчального  року».

Н А К А З У Ю :

  1. Вважати аналіз науково-методичного забезпечення навчально-виховного процесу у закладах освіти Глобинської міської ради  в 2016 – 2017 навчальному  році організованим і проведеним на належному рівні та рекомендувати до використання закладами освіти у роботі (Додається).
  2. Завідувачу методичним кабінетом відділу освіти виконавчого комітету Глобинської міської ради  ( Надтоці С.В.):

2.1. Забезпечити у 2017 – 2018 навчальному   році реалізацію роботи над методичною проблемою “Розвиток професійної компетентності педагогічних працівників як чинник забезпечення якісної освіти і умова формування інноваційного освітнього середовища”  ;

2.2. До 15.09.2017р. підготувати проект наказу «Про організацію методичної роботи з педагогічними працівниками  навчальних закладів  Глобинської міської ради у 2017 – 2018 навчальному році»;

2.3. Відзначити роботу адміністрацій та педагогічних колективів  по  створенню належних умов під час проведення олімпіад та конкурсів і організації методичних заходів;

2.4. Відзначити  активну участь у заходах обласного та районного рівня директора Глобинської ЗОШ І – ІІІ ступенів № 5 ( Романенко С.П.), директора Глобинської гімназії № 1  ( Скляр К.І.),  директора  Бабичівської   ЗОШ І – ІІІ ступенів ( Родак Н.М.), заступника директора з виховної роботи Глобинської ЗОШ І-ІІІ ступенів  № 5 ( Чирченко О.М.).

2.5. Спланувати методичні заходи з педагогічними кадрами навчальних закладів  Глобинської міської ради у 2017 – 2018 навчальному році   з урахуванням позитивного досвіду минулого  року та попередженням недоліків, допущених у роботі.

  1. Керівникам навчальних закладів:

3.1.   Методичну роботу у закладі підпорядкувати реалізації конкретних етапів науково-методичної  теми,   заслуховувати на педагогічних радах;

3.2.  Проаналізувати вплив методичної роботи на результативність навчально-виховного процесу за підсумками державної підсумкової атестації, олімпіад, конкурсів, зовнішнього незалежного оцінювання на серпневій педагогічній раді;

3.3.  До 20.09.2017 року спланувати методичну роботу у навчальному закладі з урахуванням потреб і запитів педагогічних працівників школи.

3.4.  До 20.09.2017 року скласти план роботи щодо  підготовки учнів для  участі  у Всеукраїнських учнівських олімпіадах з базових дисциплін, турнірах, конкурсах.

  1. Керівникам методичних об’єднань громади та шкільних методичних об’єднань:

4.1. Роботу методичних об’єднань планувати, виходячи з потреб і запитів, рівня педагогічної майстерності учителів, для їх вивчення проводити анкетування, діагностування.

4.2. Виносити на засідання методичних об’єднань актуальні питання сучасної освіти, методики викладання предметів, що дало б можливість усунути прогалини в знаннях педагогів.

4.3. Продовжити роботу щодо підготовки педагогічних працівників до впровадження у навчально-виховний процес ІКТ, працювати над підвищенням рівня комп’ютерної грамотності.

4.4. Урізноманітнювати форми проведення засідань методичних підрозділів, більше проводити показових уроків, захистів конспектів уроків, моделювання педагогічних ситуацій, ділових ігор, тренінгів; активніше залучати педагогів до випуску методичних рекомендацій з досвіду роботи.

  1. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою

 

  Начальник відділу  освіти                                     Іванченко О.І.                                                                                          

З наказом ознайомлена                                               Надтока С.В.

 

 

 

Додаток

до  наказу відділу освіти

виконавчого комітету

Глобинської міської ради

від  20.07.2017  №  99

                                 Аналіз науково-методичного забезпечення навчально-виховного процесу                                                                   у закладах освіти Глобинської міської ради                                                          у 2016 – 2017  навчальному році

У 2016 – 2017 навчальному   році зусилля педагогів навчальних закладів Глобинської міської ради були спрямовані  на теоретично-практичне опрацювання науково-методичної  проблеми: « Створення умов для підвищення ефективності навчально-виховного процесу, розвитку особистості, здатної до самореалізації в сучасному суспільстві в умовах упровадження нових Державних стандартів початкової, базової та повної загальної середньої освіти»

Колективне керівництво методичною роботою здійснювала науково-методична рада, на засіданнях якої обговорювались плани роботи методичних об’єднань ОТГ , інформація про результати вивчення стану викладання та рівня навчальних досягнень учнів, підсумки проведення районних предметних олімпіад, конкурсу «Вчитель року», заслуховувались творчі звіти учителів, які атестуються на присвоєння педагогічних звань, звіти методистів про підсумки методичної роботи, обговорювались методичні доробки педагогічних працівників.

Протягом 2016 – 2017 навчального  року в ОТГ  функціонували: 11 епізодичних семінарів, 3 школи молодого вчителя, 3 майстер-класи, 14 методичних об’єднань  педагогічних працівників навчально-виховних закладів Глобинської міської ради .

Методистами методкабінету протягом 2016 – 2017 навчального  року проведено 34 методичні заходи: семінарів – 11; майстер-класів – 3; нарад – 19; конференцій -1.

Працівники методкабінету   підготували понад 40 статистичних звітів, провели біля 80 індивідуальних консультацій, відвідали понад 30 уроків  та надали науково-методичні рекомендації щодо оформлення та написання вчителями поурочних планів.

Стан роботи з молодими спеціалістами знаходиться на постійному контролі в методичному кабінеті. Дане питання  розглядалось на науково-методичній раді у грудні місяці 2016 року.

Методичний супровід роботи ДНЗ  був спрямований на  вивчення   нормативної  бази та  науково-методичних  матеріалів. Такий підхід дає змогу успішно реалізовувати Програму розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» та впроваджувати Програму розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт».

З метою методичного та інформаційного забезпечення навчально-виховного процесу цього навчального року у 9 навчальних закладах проведено методичні дні  та атестації. Під час їх проведення   працівниками методкабінету  була надана адресна методична допомога керівникам навчальних закладів та вчителям.

У 2016  – 2017 навчальному  році учні ЗНЗ Глобинської міської ради брали участь у таких конкурсах:

– мовно-літературний  конкурс ім. Тараса Шевченка –  12 ;

– Міжнародний конкурс  знавців української мови  імені  Петра Яцика 3-11 кл. – 82;

– Міжнародний математичний конкурс «Кенгуру» – 68;

– Конкурс екологічних агітбригад, театрів (шоу) – 86;

– Всеукраїнський фізичний конкурс «Левеня» – 34;

– Всеукраїнська українознавча гра «Соняшник» – 63;

– Міжнародна природознавча гра «Геліантус» – 47.

Така кількість учасників  говорить про  активність учнів та бажання  демонструвати свої знання.

З метою духовного, творчого, інтелектуального розвитку дітей і молоді, залучення її до наукових досліджень, створення умов для формування інтелектуального потенціалу нації  у грудні 2016 року відбувся І етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Глобинського територіального відділення МАН України. В районному етапі захищали свої роботи учні  Глобинської гімназії №1-5, Опришківської ЗОШ І-ІІІ ст.-1, Глобинської ЗОШ І-ІІІст. №5-1, Бабичівської ЗОШ І-ІІІ ст.-1) . Призерами обласного етапу стали учні Глобинської гімназії №1 ( Скляр М.Г.) та Глобинської ЗОШ І-ІІІст. №5 ( Кондратенко С.М.)

Протягом 2016-2017 навчального року учні-переможці та призери предметних олімпіад   брали участь у навчально-тренувальних зборах у НОК «Ерудит» при Кременчуцькому педучилищі ім А.С. Макаренка. Всього пройшли навчання за звітний період 5 учнів 10-11 класів та 5 учнів 8-9 класів ЗНЗ Глобинської міської ради .

Діяльність психологічної служби  системи  освіти Глобинської міської ради у 2016 – 2017 навчальному році  була спрямована на виконання Законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, “Про дошкільну освіту, актів Президента України, програм діяльності та інструктивних листів Міністерства освіти і науки України, інших нормативних документів щодо розвитку психологічної служби освітньої галузі, а також – на виконання основних завдань і пріоритетних напрямів діяльності, визначених річним  планом роботи.

У 2016 – 2017 навчальному  році психологічна служба складалася з 4 практичних психологів та 2 соціальних педагогів. З вересня 2017 року планується  ввести  ставку практичного психолога в Глобинський  дошкільний навчальний заклад № 1 «Дзвіночок» ,  але забезпеченість ЗНЗ та ДНЗ Глобинської міської ради  практичними психологами залишається низькою.

У 2016 – 2017 навчальному  році практичні психологи удосконалювали свою професійну майстерність на методичних об’єднаннях та семінарах з таких питань:

* Психологічні технології підготовки випускників до ДПА та ЗНО;

* Психологічний аспект уроку

* Готовність учнів до навчання в школі

* Організація діяльності з формування вольових рис характеру учнів

* Превентивне виховання: особливості роботи з молодшими школярами

* Вирішення типових конфліктних ситуацій в системі «вчитель-учень», «учень-учень»

* Особливості ведення документації практичного психолога.

Методичний кабінет відділу освіти виконавчого комітету Глобинської міськох ради у 2016 – 2017 н.р. тісно співпрацював з районною ПМПК. Організовано та проведено  6 діагностичних засідань, на яких було обстежено 41 дитину, за інклюзивним напрямком навчається  3  дітей шкільного віку,  індивідуальну форму навчання надано 3 учням. Найбільше виявлено дітей з порушеннями мовлення -29, затримка психічного розвитку – 3 дитина.

З питань навчання, виховання та розвитку дітей з особливими освітніми потребами  батькам, педагогам-спеціалістам, що працюють з дітьми з особливими освітніми потребами,  надано 7 консультацій.

З метою реалізації державної політики з питань забезпечення права дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку на здобуття якісної освіти, інтеграції їх до загального освітнього простору, надання їм психолого-соціальної та педагогічної підтримки для адаптації серед однолітків та підготовки до самостійного життя  у 2016  році впроваджено інклюзивне навчання  (Глобинська ЗОШ І – ІІ ст. № 3, Глобинська  ЗОШ І –ІІ ст. № 4 та Опришківська ЗОШ І – ІІІ ступенів  ).

В умовах реформування національної системи освіти важливе значення набуває проблема підвищення рівня кваліфікації сучасного педагога.

У 2016 – 2017 навчальному році курсову підготовку при Полтавському ОІППО за заочною та очно-дистанційною формою навчання пройшло 23 педагоги.

Стимулюванню цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності сприяє атестація. Упродовж 2016 – 2017 навчального року вчителі презентували свій досвід на засіданнях шкільних методичних об’єднаннях, педагогічних радах, виступали зі звітами про результативність самоосвіти та курсової підготовки. Відповідно до нового Типового положення про атестацію педагогічних працівників у 2016 – 2017 н.р. проатестовано 41 педагогічний працівник . Проведення атестації пройшло на принципах демократичності, доброзичливості, принциповості, взаємоповаги та  гласності.

Працює  сайт методичного кабінету. Він  щоденно поповнюється матеріалами  відповідно до річних планів, надається методична допомога всім категоріям педагогічних працівників навчальних закладів.

Створена система методичної роботи з педагогами ЗНЗ Глобинської міської ради протягом 2016- 2017 навчального року сприяла здійсненню системно-цільового підходу до управління процесом підвищення професійної компетентності педагогічних працівників, наданню реальної, дієвої, адресної методичної допомоги вчителям, вихователям ДНЗ, реалізації ефективного педагогічного досвіду, інноваційних технологій через колективні, групові та індивідуальні форми науково-методичної роботи.

Аналіз якісного складу й освітнього рівня педагогічних працівників дозволяє зробити висновок про можливість організації навчально-виховного процесу на достатньому рівні. Слід зазначити, що оновлення методичної роботи на рівні сучасних вимог сприяє створенню умов для професійного зростання педагогічних працівників, розвитку їхньої творчості,  компетентності та ініціативи, а також вирішенню основних завдань навчально-виховного процесу в освітніх установах Глобинської міської ради . Однак, як свідчить аналіз, є певні недоліки:

– недостатній рівень навчальних досягнень школярів і рівень якості освіти випускників школи (результати ЗНО);

– недостатній рівень участі педагогів вищої категорії та з педагогічними званнями у дослідницькій діяльності;

– у висвітленні педагогами своїх надбань у педагогічній пресі;

– недостатнє оснащення  комп’ютерною технікою дошкільних навчальних закладів та шкільних бібліотек, забезпечення електронного каталогу літератури;

– забезпечення навчальних закладів сертифікованими електронними засобами навчального призначення;

– значний дефіцит ставок практичних психологів в ЗНЗ та ДНЗ відносно затверджених нормативів чисельності.

Актуальними залишаються питання розбудови єдиного освітнього простору, забезпечення подальшого  впровадження сучасних Інтернет-технологій у освітній процес,  створення віртуальних педагогічних спільнот; активізації діяльності творчих груп, мотивація до науково-дослідницької, пошукової роботи учнів та учителів; методичний супровід впровадження профільного та інклюзивного навчання; забезпечення ефективної роботи веб-сайтів методичних об’єднань, ДНЗ та електронних скриньок  закладів освіти; забезпечення реалізації нової моделі виховної роботи, що базуватиметься на формуванні патріотизму.

Завідувач  методичним кабінетом                                          Надтока С.В.